موسسه انفورماتیک پزشکی اطفال‌طب در سال 1400 و با هدف استفاده از قابلیت‌های علوم الکترونیک و امکانات نرم‌افزاری و هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت درمان و کنترل سلامتِ گروه‌های سنی نوزادان، کودکان و نوجوانان (از بدو تولد تا 18 سالگی) و همچنین به‌منظور توزیع خدمات درمانی و سلامت به‌شکل هوشمند و فراگیر در بین کودکان در این گروه‌های سنی، تاسیس گردیده است.

این موسسه از سه دپارتمان اطفال‌طب، اطفال‌مد و اطفال‌تله‌مد تشکیل شده و در راستای اهداف خود و برای ایجاد شبکه ارتباطی بین ارائه‌دهندگان خدمت، دریافت‌کنندگان خدمت و تیم مدیریت ارائه خدمات، از سه اپلیکیشن و وب‌اپلیکیشن زیر، که تحت نظارت و کنترل دپارتمان‌های همنام قرار دارند، استفاده می‌کند:

 اطفالطب | AtfalTeb (برای کارکنان و کارمندان موسسه)

❷ اطفال‌مد | AtfalMed (برای پزشکان و کادر بهداشتی‌ درمانی)

❸ اطفال‌تله‌مد | AtfalTeleMed (برای والدین و سرپرستان کودکان)

دپارتمان اطفال‌طب

دپارتمان اطفال‌طب

دپارتمان اطفال‌طب در ارتباط با کارکنان و کارمندان موسسه ایجاد شده است. برای ورود به سایت این دپارتمان روی دکمه زیر کلیک کنید
ورود به سایت دپارتمان اطفال‌طب

دپارتمان اطفال‌تله‌مد

دپارتمان اطفال‌تله‌مد

دپارتمان اطفال‌تله‌مد در ارتباط با والدین و سرپرستان کودکان ایجاد شده است. برای ورود به سایت این دپارتمان روی دکمه زیر کلیک کنید
ورود به سایت دپارتمان اطفال‌تله‌مد

دپارتمان اطفال‌مد

دپارتمان اطفال‌مد

دپارتمان اطفال‌مد در ارتباط با پزشکان و کادر بهداشتی درمانی ایجاد شده است. برای ورود به سایت این دپارتمان روی دکمه زیر کلیک کنید
ورود به سایت دپارتمان اطفال‌مد